UMOWY Z NFZ

PORADNIA NEUROLOGICZNA

 • świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
 • konsultacje lekarzy specjalistów neurologii
 • diagnostyka i leczenie schorzeń układu nerwowego, w tym:

  choroba i zespół Parkinsona, pląsawica, bóle i zawroty głowy, migreny, padaczka, omdlenia, zaburzenia pamięci, otępienia, zespoły bólowe kręgosłupa, stwardnienie rozsiane, stany po przebytych udarach mózgowych, choroby nerwów obwodowych i mięśni, inne schorzenia neurologiczne

PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA

  • świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
  • konsultacje lekarza specjalisty II stopnia położnictwa i ginekologii
  • badania diagnostyczne USG: położnicze, ginekologiczne, piersi
  • mammografia
  • badania laboratoryjne
  • badanie KTG – monitorowanie tętna płodu
  • kompleksowa opieka nad kobietą ciężarną
  • opieka doświadczonej położnej
 • program profilaktyki raka szyjki macicy

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE

 • świadczenia pielęgniarskiej domowej opieki długoterminowej
 • opieka nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

 • bezpłatne badania cytologiczne (zgodnie z programem )

Program profilaktyki raka szyjki macicy kierowany jest do wszystkich kobiet w wieku 25 -59 lat, które w okresie ostatnich trzech lat nie wykonały badania cytologicznego. Służy wykryciu niepokojących zmian szyjki macicy, które można wyleczyć całkowicie, dzięki wczesnemu rozpoznaniu. Kobiety młodsze niż 25 lat i starsze niż 59 lat, mogą wykonać badanie cytologiczne w ramach porady udzielonej przez lekarza specjalistę.

Szczegółowe informacje i zapisy w Rejestracji
telefon: 74-84-56-212