POZOSTAŁE USŁUGI

HOLTER EKG

 

 • całodobowy zapis EKG analizowany przez specjalistę kardiologa

EKG zapis HOLTERA to zapis 24 godzinny, obejmuje różne okresy aktywności w czasie całej doby. Analizę i opis całodobowego zapisu EKG – HOLTER przeprowadza specjalista chorób wewnętrznych i specjalista kardiolog dr n. med. Andrzej Dubiński.
Wskazania: kołatania serca, arytmia, omdlenia, utraty przytomności, zasłabnięcia, złe samopoczucie, bóle w okolicy przed sercowej.

 

SZCZEPIENIA

 

 • szczepienia przeciwko grypie
 • szczepienia przeciwko WZW typu A , B, A i  B
 • szczepienia przeciwko meningokokom
 • szczepienia przeciwko pneumokokom
 • szczepienia przeciwko ospie wietrznej
 • szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi
 • szczepienia przeciwko odrze, śwince, różyczce
 • szczepionka przeciwko zakażeniom Haemophilus influenzae typu B( Hib)
 • inne zgodnie z zapotrzebowaniem

W ramach punktu szczepień oferujemy dzieciom zarówno bezpłatne ( obowiązkowe) jak i odpłatne ( zalecane) szczepienia dodatkowe. Dorosłym pacjentom zapewniamy szczepienia profilaktyczne odpłatne np. przeciwko żółtaczce lub przeciwko grypie.  

 

BADANIA LABORATORYJNE

 

 • pełny zakres badań
 • współpraca z renomowanym laboratorium
 • punkt pobrań czynny trzy dni w tygodniu

Wykonujemy szeroki zakres usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej: biochemii, hematologii, immunologii, serologii grup krwi, diagnostyki chorób infekcyjnych, zaburzeń hormonalnych, markery nowotworowe. Punkt pobrań czynny jest w poniedziałki, środy, piątki od 7.00 do 8.00.

 

MEDYCYNA PRACY

 

 • badania profilaktyczne do pracy – wstępne, okresowe, kontrolne
 • lekarz specjalista medycyny przemysłowej
 • badania sanitarne do celów sanitarno-epidemiologicznych

Zawieramy z pracodawcami umowy na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy . Terminy wykonania badań ustalane są w porozumieniu z pracodawcami.

 

KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW

 

 • laryngolog
 • neurolog
 • dermatolog
 • kardiolog
 • całodobowe EKG HOLTER
 • urolog
 • położnik ginekolog
 • poradnia dietetyczna

 

BEZPŁATNE AKCJE PROFILAKTYCZNE

 • badania wzroku
 • badania słuchu
 • konsultacje urologiczne

 

Szczegółowe informacje i zapisy w Rejestracji
telefon: 74-84-56-212