KONTAKT

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „UNIMED” Spółka z o.o.
58-340 Głuszyca
ul. Sienkiewicza 59A

telefon:

Rejestracja: 74-84-56-212
e-mail: unimed@unimed.pl

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych pacjentów – RODO

NIP: 886 – 25 – 29 – 062
REGON: 891089100
Kapitał zakładowy spółki: 52 000 zł
KRS nr 0000014436 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu 
IX Wydział Gospodarczy
Konto: Bank Zachodni WBK S.A. Oddział Głuszyca 25 1090 2314 0000 0005 9200 3779